SAI BABA = DAJJAL ?

SAI BABA – DAJJAL adalah Salah satu tanda akhir zaman yang akhir-akhir ini cukup menarik perhatian adalah kehadiran seorang bernama Sai Baba, dia lahir dan tinggal di Desa Nilayam Puthaparti, wilayah timur Khurasan, iaitu India Selatan. Telah bersabda Rasulullah S.A.W., bahawasanya Dajjal akan keluar dari bumi ini dari kawasan bahagian timur yang bernama Khurasan (Jamiu At-Tirmidzi).

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi S.A.W. telah bersabda yang bermaksud:

“Hari Kiamat tidak akan datang hingga 30 Dajal (pendusta) muncul, mereka semua berdusta tentang Allah dan Rasul-Nya.

Adalah tidak mustahil bahawa Sai Baba ini adalah salah satu dari 30 dajal-dajal kecil yang akan membuka jalan bagi munculnya Al-Maseh Al-Dajjal. (Dajjal nantinya akan berperang dengan Imam Mahdi dan di bunuh oleh Nabi Isa)

Wallahu A’lam..

Tentang “Sai Baba”

Sai Baba dikatakan memiliki kemampuan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh dan buta, bahkan mampu menurunkan hujan dan mengeluarkan tepung dari tangannya. Ia juga mampu berjalan melintasi belahan bumi dalam sekejap, menciptakan patung emas, merubah besi menjadi emas, dan banyak lagi berbagai fitnah yang ditunjukkan oleh Sai Baba kepada ribuan orang, bahkan jutaan yang datang dari berbagai suku bangsa dan agama. Saat ini Sai Baba dikatakan sudah pun memiliki puluhan juta pengikut.

Maka sudah saatnya bagi setiap muslim untuk mengetahui masalah ini, agar dirinya tidak turut sama menjadi korban berikut dari fitnah Sai Baba ini.

Tentang “Dajjal”

“Dajjal adalah seorang laki-laki yang gemuk, berkulit merah dan berambut keriting…”
(Hadith riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Sabda Rasulullah S.A.W. yang bermaksud:

“Diawal kemunculannya, Dajjal berkata, Aku adalah nabi, padahal tidak ada nabi setelahku. Kemudian ia memuji dirinya sambil berkata, Aku adalah Rabb kalian, padahal kalian tidak dapat melihat Rabb kalian sehingga kalian mati..”
(Hadith riwayat Ibnu Majah)

Persamaan antara DAJJAL dan SAI BABA:

 1. Dajjal seorang laki yang berpostur pendek, gempal, berambut kerinting, berkaki bengkok (agak pengkor).
  Persamaan: Sai Baba seorang yang berpostur pendek dan berambut kerinting.
 2. Dajjal memiliki mata yang buta.
  Persamaan: Sai Baba pernah mengalami kebutaan semasa muda kemudian sembuh kembali.
 3. Dajjal datang dan bersamanya ada gunung roti dan sungai air.
  Persamaan: Sai Baba memiliki kemampuan mengeluarkan vibhuti (tepung suci) dari udara melalui tangannya.
 4. Dajjal memiliki kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan kecepatannya seperti hujan badai atau secepat awan yang ditiup angin kencang.
  Persamaan: Sai Baba memiliki kemampuan berjalan menjelajahi bumi dalam hitungan kerlipan mata.
 5. Dajjal mempunyai pengikut yang sangat banyak, bahkan di akhir zaman nanti banyak manusia yang berangan-angan untuk berjumpa dengan Dajjal.
  Persamaan: Sai Baba memiliki pengikut yang jumlahnya puluhan juta manusia dari berbagai macam suku, bangsa, negara dan agama.
 6. Dajjal akan muncul dengan mengaku sebagai orang bijak/baik, sehingga ramai sekali orang yang tertarik untuk mengikutinya.
  Persamaan: Sai Baba mengaku sebagai orang yang bijak yang membawa misi perdamaian, cinta kasih menghapuskan segala persengketaan dengan bijaksana.
 7. Dajjal akan muncul dan sebagai nabi.
  Persamaan: Sai Baba meletakkan dirinya sebagai nabi kepada pengikut2nya.
 8. Dajjal akan menggunakan nama Al-Masih.
  Persamaan: Sai Baba mengaku akan menjelma sebagai Isa Al-Masih setelah tahun 2020.
 9. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan.
  Persamaan: Sai Baba mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan penguasa alam semesta.
 10. Dajjal akan mendakwahkan agama Allah.
  Persamaan: Dalam banyak majlis darshanya, Sai Baba banyak berbicara tentang Islam, Al-Qur’an dan keharusan untuk memahaminya.
 11. Dajjal mampu menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit.
  Persamaan: Sai Baba memiliki kemampuan menghidupkan orang mati juga menyembuhkan penyakit kanser.
 12. Dajjal dapat menurunkan hujan.
  Persamaan: Sai Baba memiliki kemampuan menurunkan hujan dan mendatangkan air untuk irigasi (di NTT sedang di bangun projek Sai Baba untuk pengairan di daerah yang kering).
 13. Dajjal berupaya mengeluarkan perbendaharaan (perhiasan dan harta) dari bangunan yang roboh, lalu perbendaharaan itu akan mengikuti ratunya.
  Persamaan: Sai Baba mampu menciptakan patung emas, kalung emas, injil mini dan berbagai bentuk medalai berlafadz ALLAH dalam tempoh yang singkat.
 14. Dajjal akan membunuh seseorang dan menghidupkannya kembali.
  Persamaan: Sai Baba mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia.
 15. Dajjal berupaya berpindah raga dan tempat dari satu bentuk ke bentuk lainnya.
  Persamaan: Sai Baba bisa berpindah dari satu jasad ke jasad lainnya yang merupakan bentuk reinkarnasi (reincarnation) dirinya.
 16. Dajjal berupaya membesarkan tubuhnya.
  Persamaan: Sai Baba memliki kemampuan berjalan di udara dan membuat kemukjizatan pada sebuah pesawat terbang.
 17. Dajjal biasa keluar masuk pasar dan makanan.
  Persamaan: Sai Baba juga manusia biasa yang makan dan minum sebagaimana manusia lainnya, ia juga berupaya berjalan ke pasar, rumah sakit, projek irigasi dan tempat lain yang biasa dikunjungi manusia.
 18. Dajjal bisa memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tumbuh2an dan air.
  Persamaan: Sai baba mampu mengeluarkan air dengan hentakan kakinya.
 19. Dajjal tidak memliki anak.
  Persamaan: Sai Baba mandul, ia tidak beranak dan tidak berkeluarga (tidak menikah).
 20. Dajjal memimpin orang yahudi.
  Persamaan: Sai Baba memiliki misi menyebarkan teologi zionis.
 21. Dajjal muncul di zaman pertikaian.
  Persamaan: Sai Baba mengakui bahwa dia datang dari masa banyak pertikaian dan persengketaan, serta kedatangannya untuk menegakkan kebenaran dan membinasakan kejahatan.

Wahai kaum muslimin, apa lagi yang kita tunggu, marilah segera kita kembali kepada Allah dan rasulnya.

Jika salah seorang diantara kalian telah menyelesaikan bacaan Tasyahhud akhirnya, hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari empat hal;

Hendaklah ia berkata :
“Ya Allah, aku memohon perlindungan pada Mu dari siksa Neraka Jahannam, azab kubur, fitnah (dugaan) hidup dan mati serta dari keburukan fitnah Dajjal.”

KUMPULAN HADIST

Allah berfirman, Artinya ” Maka celakalah bagi orang orang yang sholat,( yaitu ) orang orang yang lalai dari sholatnya, yang berbuat riya dan enggan (menolong dengan) barang berguna” (QS.Al-Maun:4-7)

Ikhlas adalah tidak merasa telah berbuat ikhlas. Barang siapa yang masih menyaksikan keikhlasan dalam ikhlasnya, Maka keikhlasan masih membutuhkan keikhlasan lagi (Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah).

Jika kamu bediri mengerjakan sholat, maka sholatlah seperti seorang yang seolah-olah akan berpisah (dari dunia menuju akhirat). (HR. Ahmad & Ibnu Majah).

Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar dan untuk setiap kesempitannya kelapangan. (HR. Ahmad Dll).

Sejahat-jahat pencuri adalah Orang yang mencuri dari sholatnya. Mereka bertanya, Bagaimana ia mencuri dari sholatnya? Nabi Menjawab, Ia tidak menyempurnakan ruku’ dan sujudnya. (HR. Ahmad)

Sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki mondar-mandir di dalam surga, disebabkan sebatang yang disingkirkannya dari tengah jalan yang mengganggu manusia. ( HR. Muslim )

Jikalau orang yang lewat dihadapan orang yang shalat, tau betapa besar dosanya, niscaya ia menunggu lebih baik 40 (tahun) dari pada lewat dihadapannya. ( HR. Al-Bukhari )

sesungguhnya orang yang ditenggorokannya tidak terdapat sedikitpun Al-Qur’an bagaikan rumah yang rusak. ( HR. Ahmad, Tirmidzi dan Darimi).

Orang yang alim adalah orang yang mengetahui kebaikan, lalu ia mengamalkannya dan mengetahui keburukan lalu ia meninggalkannya karena Allah. ( Sufyan Bin Uyainah).

Barang siapa yang diurungkan dari hajatnya ( keperluannya) karena thiyarah ( perasaan sial dengan sesuatu), maka dia telah melakukan kesyirikan. ( HR. Ahmad).

Tidaklah seorang hamba menuup ( aib/kesalahan ) seorang hamba yang lain didunia, melainkan pasti Allah menutup kesalahannya di hari Kiamat. ( HR. Muslim ).

Hendaknya Engkau selalu berharap kepada Dzat (Allah) yang asti menepati (janji-Nya) dan hendaklah engkau selalu takut terhadap Dzat yang memiliki siksaan. (Sufyan Ats-Tsauri).

Mujahid Berkata : Barang siapa mengagung-agungkan nafsunya, maka dia telah menhinakan agamanya, dan Barang siapa yang menundukkan nafsunya, makamaka dia telah memuliakan agamanya.

Rasulullah Bersabda, Celakalah bagi seseorang yang berbicara dusta untuk membuat orang tertawa, celakalah ia, celakalah ia. ( HR. Ahmad Dll).

Sesungguhnya Allah hanya menolong umat ini karena orang orang lemah mereka, do’a mereka, shalat mereka dan keikhlasan mereka. ( HR. Nasa-i, Shahihut targhib, no.6.Pent.Pustaka sahifa Jakarta).

Barang siapa berwudhu lalu ia membaguskannya, maka kesalahan-kesalahan keluar dari jasadnya hingga dari bawah kuku-kukunya. ( HR. Muslim,  Shahihut targhib, 182. Pustaka sahifa jakarta ).

Janganlah kalian membebani mereka ( pekerjaan ) dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Jika kalian membebankan sesuatu pada mereka maka bantulah. ( HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Jauhilah darimu berkhalwat ( bersepi-sepi ) dengan wanita yang tidak mahramnya, Meski  hatimu berkata kepadamu agar engkau mengajarinya Al-Qur’an. ( Umar Bin Abdul Aziz ).

barang siapa menggantungkan tamimah ( Jimat), semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. ( HR. Ahmad ).

Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya ( saling berpaling ) lebih dari 3 hari. Yang paling baik diantara ke-2nya adalah yang dulu mengucapkan salam. ( HR. Bukhari).

Allah Berfirman, Artinya, Katakanlah (Muhammad) Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah. ( QS. An-Naml:65).

Barang siapa menuntut ilmu demi membanggakannya di depan para ulama dan mendebat orang  orang bodoh dan memalingkan wajah manusia kepadanya, Maka dia di Neraka. ( HR. Ibnu Majah).

Hal hal yang membinasakan adalah kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti dan kekaguman seseorang kepada dirinya. ( HR. Al-Bazzar, Shahihut targhib, no.53.pent, sahifa jakarta).

Dalam sebuah Hadist disebutkan Diantara dusta yang boleh, Suami berbicara kepada istrinya dan istrinya berbicara kepada suaminya ( memuji meski tidak realistis ). ( HR. Muslim ).

Nabi melihat seorang laki laki yang tidak membasuh kedua tumitnya ( ketika berwudhu ), Nabi Bersabda, Celakalah bagi tumit – tumit itu, ia akan dijilat api neraka. ( HR. Al-Bukhari ).

Malu itu sebagian dari iman dan iman itu di dalam surga, sedangkan kekejian itu dari watak kasar dan watak kasar itu di dalam neraka. (HR. Ahmad).

Allah Berfirman, artinya, Sesungguhnya hanya perbuatan – perbuatan yang baik itu menghapuskan ( Dosa ) perbuatan – perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang – orang yang ingat. ( QS.Hud:114 ).

Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya,maka Allah akan melindungi wajahnya dari apai neraka pada hari kiamat. ( HR. at-Tirmidzi).

Barang siapa shalat isya’ berjamaah seolah-olah ia shalat separuh malam dan barang siapa shalat shubuh berjamaah seolah-olah ia shalat semalam penuh. (HR. Muslim)

Sesungguhnya Allah Maha Indah, Dia menyenangi yang indah. ( Yang dimaksud ) kesombongan, yaitu mengingkari kebenaran dan meremehkan manusia. (HR. Muslim).

Hamba Allah yang paling baik adalah seorang laki-laki yang melakukan dosa dan setiap kali mengingat dosanya ia menganggap kecil amalan ibadahnya. (Said Bin Jubair).

Allah berfirman, Artinya, Hai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. (QS. Al-Hujarat:6).

Nabi ditanya, Amalan apa yang paling utama? Bliau menjawab, Shalat di awal waktunya.( HR. Abu dawud).

Amalan yang paling berat ada 3(hal): Berinfak dari yang sedikit, Wara ( hati-hati ) pada waktu menyendiri dan berkata yang benar kepada orang yang diharapkan dan ditakuti.(Asy-Syafi-i)

3 (Golongan) yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari Kiamat, (diantaranya) :  orang laki-laki yang memanjangkan pakaiannya hingga ke bawah mata kaki. (HR. Muslim)

(Pemisah) antara seorang hamba dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan Shalat (Wajib). Jika dia meninggalkan Shalat, maka dia telah kafir. (HR. Ibnu Majah).

Dua kalimat yang ringan dilisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah ar-Rahman : SUBHANALLAHI WA BIMADIHI SUBHANALLAHILADZIM. (HR. Al-Bukhari).

Janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si Fulan, Tetapi katakanlah, Atas kehendak Allah  kemudian atas kehendak si Fulan. (HR. Abu Dawud).

Allah berfirman, Artinya, Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baikatau balaslah (dengan yang serupa). (QS.4:86).

Allah berfirman, Artinya, Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (QS. 66:6).

 

Barang siapa memelihara Shalat 4 rakaat sebelum shalat dzuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah akan mengharamkannya dari neraka. (HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

 

Allah berfirman, artinya, Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlakutidak adil. Berlaku adillah. ( QS. al-Maidah:8 ).

 

Ibnu Mas-ud pernah menuturkan, Cukuplah rasa takut kepada Allah sebagai ilmu dan cukuplah keterberdayaan sebagai suatu kejahilan ( kebodohan ).

 

Janganlah kamu sekali-kali mengira Allah akan lengah meski hanya sesaat dan bahwasannya apa yang kamu sembunyikan dari-Nya tidak akan pernah lepas dari penglihatan-Nya.(Imam Ahmad).

 

Dan hendaklah ia ( Seseorang ) membesarkan harapannya, karena sesungguhnya Allah tidak terasa berat bagi-Nya sesuatu yang diberikan.(HR. Muslim).

 

Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.(HR. at-Tirmidzi).

 

Diantara dzikir setelah bangun tidur adalah, ALHAMDULILLAAHILLADZI AHYAANAA BA’DA MAA AMAATANAA WA ILAIHI NUSYUUR. (HR.  al-Bukharidan Muslim)

 

Seseorang itu sesuai dengan agama temannya, maka hendaklah salah seorang diantara kalian memperhatikan siapa teman bergaulnya. (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi).

 

Dua rakaat sebelum shalat shubuh itu lebih baik dari pada dunia dan isinya. (Keduanya lebih aku sukai dari pada dunia secara keseluruhan). ( HR. Muslim ).

 

Allah berfirman, Artinya, Katakanlah, Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. ( QS. 7:187).

 

Rosulullah Bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan berniat bukan karena Allah. (HR. Muslim).

 

Rosulullah bersabda, Aku tidak senang kamu sekalian mengangkatku melebihi kedudukankuyang telah diberikan kepadaku oleh Allah.(HR. an-Nasai).

 

Allah akan mengasihi orang yang mengerjakan shalat 4 rakaatsebelum ( shalat ) Ashar. (HR. Ahmad, at-Tirmidzi dan Abu Dawud).

 

Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya semuslim yang sedang sakit di waktu pagi, melainkan 70.000 malaikat mengucapkan shalawat atasnya hingga sore hari. ( HR. Tirmidzi ).

Iklan